Skip to content

Purchase Coordinator Telecom Belgium

 • 39 hours

About Amadys

Amadys is a prominent player in the telecom and energy sectors, known for its cutting-edge passive equipment solutions. With a robust presence across Europe and an impressive annual turnover exceeding 450 million euros, Amadys is at the forefront of innovation and excellence in the industry. As of August 2023, we have joined forces with Netceed, forming the largest digital infrastructure distributor in Europe. Together, we bring unparalleled expertise in global supply chain management and telecom technologies. Join us in shaping the future of digital infrastructure and advancing your career with a company that leads the way in innovation and growth.

 

In order to realize Amadys’ ambitions, we are seeking an operational/tactical-minded, hands-on Purchase Coordinator to manage and organize our local Procurement & Supply Chain organization related to distribution of material and full supported projects within the Telecom domain. The position will report to the Operations Director of Amadys Telecom Belgium and the VP Telecom Procurement. You will be the linking pin between our suppliers, the local S&OP and central Procurement.

 

Job description

 • You will be part of the local Operations team (hierarchical) and the central Procurement team (functional) and effectively manage and support all procurement & supply chain related business for the Belgian business unit and periodically prepare internal calls and meetings with the teams.
 • You contribute to and work according to the guidelines and objectives of the central Procurement team.
 • You are the single point of contact for the local team for al procurement (pricing), supply chain (lead times, capacities) and logistics (warehouse, transportation) matters.
 • You will lead local RFQ’s or price requests, optionally involve central procurement, prepare comparison sheets and provide the sales team on time with the requested information.
 • You will coordinate the operational ordering processes (order-driven/stock-driven material supplies).
 • You create purchase orders and take care of purchase administration.
 • You will monitor supplier performance in line with the central agreements (vendor rating) and take care of the quality of deliveries.
 • You will work on planning and forecast information for our projects in cooperation with the central Supply Chain Manager and coordinate the outbound of project material.
 • You will follow-up projects together with the project coordinators or sales teams and find the right balance between excellent service and financial targets (JIT principle, inventory).
 • You manage current purchase pricing in our ERP application (SAP).
 • You take care of inventory management (BE locations: Sint-Job, Thimister, Temse, Hoogstraten).
 • You add value by defining and optimizing our processes, driven by continuous improvement and reporting to different stakeholders on key performance indicators.
 • You will mainly work from our local Belgian office in Sint-Job-in-‘t-Goor.

 

Profile

 • You have a bachelor degree or higher, or equal work experience.
 • You have 2+ year track record in a related operational/tactical role.
 • You are proficient in the use of ERP (SAP).
 • You have a strong proficiency with MS Excel & Office 365 (PowerBI e.g.).
 • Strong process development skills.
 • You are an excellent negotiator with good commercial skills
 • Ability to effectively relate to and communicate with people across all levels of the organization.
 • Languages : Dutch & French, German is a plus
 • You are dynamic, with a hands-on mentality, analytical and willing to learn.
 • You take initiative and are able to work independently with limited supervision.


What we offer

 • You will be working on a broad range of topics, in a dynamic and fast growing company with ambitious plans for the future.
 • We provide the opportunity to shape this role to your vision, working together with our local leadership and central Procurement organization.
 • The working culture at Amadys is dynamic, hands-on and pragmatic with a flat organisation structure and short decision lines.
 • We offer a motivating salary package with fringe benefits, in accordance with your knowledge and experience.

 

Application

Please send your motivation letter and your resume to HR@amadys.com.

Over Amadys

Amadys is een prominente speler in de telecom- en energiesectoren, bekend om zijn geavanceerde oplossingen op het gebied van passieve apparatuur. Met een sterke aanwezigheid in heel Europa en een indrukwekkende jaaromzet van meer dan 450 miljoen euro, staat Amadys voor innovatie en uitmuntendheid in de branche. Vanaf augustus 2023 hebben we de krachten gebundeld met Netceed, waardoor de grootste distributeur van digitale infrastructuur in Europa is ontstaan. Samen brengen we ongeëvenaarde expertise op het gebied van wereldwijde supply chain management en telecomtechnologieën. Sluit je bij ons aan om de toekomst van digitale infrastructuur vorm te geven en je carrière verder te ontwikkelen bij een bedrijf dat voorop loopt in innovatie en groei.

 

Om de ambities van Amadys te realiseren, zijn we op zoek naar een operationeel/tactisch ingestelde, hands-on Purchase Coordinator om onze lokale inkoop- en supply chain-organisatie te beheren en te organiseren met betrekking tot de distributie van materialen en volledig ondersteunde projecten binnen het Telecom domein. De functie rapporteert aan de Operations Director van Amadys Telecom Belgium en de VP Telecom Procurement. Je bent de verbindende schakel tussen onze leveranciers, het lokale S&OP en de centrale inkoop.

 

Functieomschrijving

 • Je maakt deel uit van het lokale Operations team (hiërarchisch) en het centrale Procurement team (functioneel) en beheert en ondersteunt effectief alle inkoop- en supply chain-gerelateerde activiteiten voor de Belgische business unit en bereidt periodiek interne gesprekken en vergaderingen voor met de teams voor.
 • Je draagt bij aan en werkt volgens de richtlijnen en doelstellingen van het centrale Procurement team.
 • Je bent het enige aanspreekpunt voor het lokale team voor alle inkoop (prijsstelling), supply chain (doorlooptijden, capaciteiten) en logistieke (magazijn, transport) aangelegenheden.
 • Je leidt lokale RFQ’s of prijsaanvragen, betrekt optioneel centrale inkoop, bereidt vergelijkingstabellen voor en voorziet het salesteam tijdig van de gevraagde informatie.
 • Je coördineert de operationele bestelprocessen (op bestelling/voorraden gedreven materiaalvoorziening).
 • Je maakt inkooporders aan en verzorgt de inkoopadministratie.
 • Je bewaakt de prestaties van leveranciers in lijn met de centrale afspraken (leveranciersbeoordeling) en zorgt voor de kwaliteit van leveringen.
 • Je werkt aan planning- en forecastinformatie voor onze projecten in samenwerking met de centrale Supply Chain Manager en coördineert de uitgaande projectmaterialen.
 • Je volgt projecten op samen met de projectcoördinatoren of salesteams en vindt de juiste balans tussen uitstekende service en financiële doelstellingen (JIT-principe, voorraad).
 • Je beheert huidige inkoopprijzen in onze ERP-applicatie (SAP).
 • Je zorgt voor voorraadbeheer (BE-locaties: Sint-Job, Thimister, Temse, Hoogstraten).
 • Je voegt waarde toe door onze processen te definiëren en te optimaliseren, gedreven door continu verbetering en rapportage aan verschillende belanghebbenden over belangrijke prestatie-indicatoren.
 • Je zult voornamelijk werken vanuit ons lokale Belgische kantoor in Sint-Job-in-‘t-Goor.

Profiel

 • Je hebt een bachelordiploma of hoger, of gelijkwaardige werkervaring.
 • Je hebt een trackrecord van 2+ jaar in een gerelateerde operationele/tactische rol.
 • Je hebt uitgebreide ervaring met ERP (SAP).
 • Je hebt een sterke vaardigheid in MS Excel & Office 365 (bijv. PowerBI).
 • Sterke procesontwikkelingsvaardigheden.
 • Je bent een uitstekende onderhandelaar met goede commerciële vaardigheden.
 • Vermogen om effectief te communiceren met mensen op alle niveaus van de organisatie.
 • Talen: Nederlands & Frans, Duits is een pluspunt.
 • Je bent dynamisch, hebt een hands-on mentaliteit, bent analytisch en bereid om te leren.
 • Je neemt initiatief en kunt zelfstandig werken met beperkte supervisie.

Wat wij bieden

 • Je zult werken aan een breed scala van onderwerpen, in een dynamisch en snelgroeiend bedrijf met ambitieuze plannen voor de toekomst.
 • We bieden de mogelijkheid om deze rol vorm te geven volgens jouw visie, in samenwerking met ons lokale leiderschap en de centrale inkooporganisatie.
 • De werkcultuur bij Amadys is dynamisch, hands-on en pragmatisch met een platte organisatiestructuur en korte besluitvormingslijnen.
 • We bieden een motiverend salarispakket met extralegale voordelen, in overeenstemming met je kennis en ervaring.

Sollicitatie

Gelieve je motivatiebrief en je cv te sturen naar HR@amadys.com.

Apply

Drop files here or
Max. file size: 128 MB.
  This field is for validation purposes and should be left unchanged.
  Ellipse 8

  Questions?! Fire away

  some figures

  Today, Amadys is active in the Benelux, Germany, Denmark, Austria, the United Kingdom and Slovakia and has ambitious goals. Amadys wants to provide one-stop solutions to its customers in 11 European countries within the next 5 years.

  +
  employees
  million
  Turnover
  core markets
  warehouse space