Skip to content

Production Manager

 • 39 hours

For our entity Tecnolimit in Verrebroek we are looking for a motivated production leader. You will be responsible for effectively managing the production process, ensuring that production targets are met within set quality standards and deadlines. You will lead and motivate a team of dedicated employees to deliver optimum performance.

 

About Amadys

Amadys is a prominent player in the telecom and energy sectors, known for its cutting-edge passive equipment solutions. With a robust presence across Europe and an impressive annual turnover exceeding 450 million euros, Amadys is at the forefront of innovation and excellence in the industry. As of August 2023, we have joined forces with Netceed, forming the largest digital infrastructure distributor in Europe. Together, we bring unparalleled expertise in global supply chain management and telecom technologies. Join us in shaping the future of digital infrastructure and advancing your career with a company that leads the way in innovation and growth.

 

Job description 

 • You will be responsible for planning and coordinating production activities to achieve optimal efficiency
 • Identify opportunities for process optimization and cost control
 • Implementing lean manufacturing principles to reduce waste
 • You will investigate new technologies and methods to improve efficiency
 • You will lead and motivate the production team
 • You will ensure compliance with health and safety regulations
 • Collaborate with other departments to solve production-related challenges

 

Profile 

 • You have a bachelor / master degree in industrial engineering or logistics management
 • You have at least 5 years of experience as a production manager in a similar environment
 • You have excellent organizational and leadership skills
 • You have strong problem-solving skills
 • You have knowledge of production processes and quality standards
 • Ability to communicate effectively at all levels within the organization
 • You have a good knowledge of the Dutch language, both spoken and written

 

What we offer 

 • A challenging and varied full-time position
 • A pleasant working environment with plenty of room for responsibility, challenge, nice colleagues and independence
 • You will be working on a broad range of topics, in a dynamic and fast growing company with ambitious plans for the future
 • The working culture at Amadys is dynamic, hands-on and pragmatic with a flat organisation structure and short decision lines
 • We offer a motivating salary package with fringe benefits, in accordance with your knowledge and experience.

 

Application 

Please send your motivation letter and your resume to: HR@amadys.com

 

 

Voor onze entiteit Tecnolimit in Verrebroek zoeken we een gemotiveerde productieleider. U zult verantwoordelijk zijn voor het effectief beheren van het productieproces, ervoor zorgen dat productiedoelen worden gehaald binnen vastgestelde kwaliteitsnormen en deadlines. U zult een team van toegewijde medewerkers leiden en motiveren om optimale prestaties te leveren.

 

Over Amadys

Amadys is een vooraanstaande speler in de telecom- en energiesectoren, bekend om zijn geavanceerde passieve apparatuur oplossingen. Met een sterke aanwezigheid in heel Europa en een indrukwekkende jaaromzet van meer dan 450 miljoen euro, staat Amadys voor innovatie en excellentie in de branche. Vanaf augustus 2023 hebben we de krachten gebundeld met Netceed, waardoor de grootste distributeur van digitale infrastructuur in Europa is ontstaan. Samen brengen we ongeëvenaarde expertise op het gebied van wereldwijd supply chain management en telecomtechnologieën. Sluit u aan bij ons om de toekomst van digitale infrastructuur vorm te geven en uw carrière verder te ontwikkelen bij een bedrijf dat voorop loopt in innovatie en groei.

 

Functieomschrijving

U zult verantwoordelijk zijn voor het plannen en coördineren van productieactiviteiten om optimale efficiëntie te bereiken.
Identificeer mogelijkheden voor procesoptimalisatie en kostenbeheersing.
Implementatie van lean manufacturing-principes om verspilling te verminderen.
U zult onderzoek doen naar nieuwe technologieën en methoden om de efficiëntie te verbeteren.
U zult het productieteam leiden en motiveren.
U zult ervoor zorgen dat wordt voldaan aan gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.
Samenwerken met andere afdelingen om productiegerelateerde uitdagingen op te lossen.

 

Profiel

U heeft een bachelor-/masterdiploma in industriële engineering of logistiek management.
U heeft minimaal 5 jaar ervaring als productiemanager in een vergelijkbare omgeving.
U heeft uitstekende organisatorische en leiderschapsvaardigheden.
U heeft sterke probleemoplossende vaardigheden.
U heeft kennis van productieprocessen en kwaliteitsnormen.
Het vermogen om effectief te communiceren op alle niveaus binnen de organisatie.
U heeft een goede kennis van de Nederlandse taal, zowel gesproken als geschreven.

 

Wat wij bieden

Een uitdagende en gevarieerde fulltime positie.
Een prettige werkomgeving met veel verantwoordelijkheid, uitdaging, leuke collega’s en zelfstandigheid.
U zult werken aan een breed scala van onderwerpen, in een dynamisch en snelgroeiend bedrijf met ambitieuze plannen voor de toekomst.
De werkcultuur bij Amadys is dynamisch, hands-on en pragmatisch met een platte organisatiestructuur en korte beslissingslijnen.
Wij bieden een motiverend salarispakket met extralegale voordelen, in overeenstemming met uw kennis en ervaring.

 

Sollicitatie

Stuur uw motivatiebrief en cv naar: HR@amadys.com

Apply

Drop files here or
Max. file size: 128 MB.
  This field is for validation purposes and should be left unchanged.
  Ellipse 8

  Questions?! Fire away

  some figures

  Today, Amadys is active in the Benelux, Germany, Denmark, Austria, the United Kingdom and Slovakia and has ambitious goals. Amadys wants to provide one-stop solutions to its customers in 11 European countries within the next 5 years.

  +
  employees
  million
  Turnover
  core markets
  warehouse space