Skip to content

Human Resources Specialist

 • 39 hours

About Amadys

Amadys is a prominent player in the telecom and energy sectors, known for its cutting-edge passive equipment solutions. With a robust presence across Europe and an impressive annual turnover exceeding 450 million euros, Amadys is at the forefront of innovation and excellence in the industry. As of August 2023, we have joined forces with Netceed, forming the largest digital infrastructure distributor in Europe. Together, we bring unparalleled expertise in global supply chain management and telecom technologies. Join us in shaping the future of digital infrastructure and advancing your career with a company that leads the way in innovation and growth.

 

For our HQ in Antwerp we are looking for a dynamic and all-round HR Specialist.

Job description

 • Payroll management for all our Belgian employees across various locations
 • Administrative management of both social documents and extralegal benefits (insurances, meal vouchers, etc.)
 • Point of contact for specific inquiries regarding social legislation and applicable collective bargaining agreements (CBAs)
 • Addressing queries related to payroll administration and employment of Belgian personnel
 • Updating HR statistics concerning absences, turnover
 • Performance of personnel administration tasks
 • Partner with hiring managers to understand their staffing needs an develop comprehensive recruitment plans
 • Source candidates through various channels, including job boards, professional networks and employee referrals
 • Screen resumes and conduct initial interviews to assess candidate qualification and fit for the position
 • Coordinate and schedule interviews between candidates and hiring managers
 • Manage the candidate experience throughout the recruitment process providing timely communication and feedback
 • Extend job offers and contract drafting
 • Reporting to the HR Manager Belgium and joining a highly dynamic and enthusiastic team

 

Profile

 • You have a Bachelor’s degree in Human Resources or equivalent experience
 • You have a minimum of 3 years of experience in managing HR administration (payroll) independently
 • You are proficient in HR software, preferably SD Worx
 • You are familiar with the Belgian social legislation law
 • You enjoy working in a team and are always willing to help out
 • You can work independently and are flexible and resilient to stress
 • You communicate fluently in Dutch and English and have a basic knowledge of French


What we offer

 • You will be working on a broad range of topics, in a dynamic and fast growing company with ambitious plans for the future
 • A challenging and varied full-time position;
 • A pleasant working environment with plenty of room for responsibility, challenge, nice colleagues and independence;
 • The working culture at Amadys is dynamic, hands-on and pragmatic with a flat organisation structure and short decision lines;
 • We offer a motivating salary package with fringe benefits, in accordance with your knowledge and experience.

 

Application

Please send your motivation letter and your resume to HR@amadys.com.

Over Amadys

Amadys is een prominente speler in de telecom- en energiesectoren, bekend om zijn geavanceerde passieve apparatuuroplossingen. Met een sterke aanwezigheid in heel Europa en een indrukwekkende jaaromzet van meer dan 450 miljoen euro, staat Amadys voorop in innovatie en uitmuntendheid in de branche. Sinds augustus 2023 bundelen we onze krachten met Netceed en vormen we de grootste distributeur van digitale infrastructuur in Europa. Samen brengen we ongeëvenaarde expertise op het gebied van wereldwijd supply chain management en telecomtechnologieën. Sluit je aan bij ons om de toekomst van digitale infrastructuur vorm te geven en je carrière vooruit te helpen bij een bedrijf dat voorop loopt in innovatie en groei.

 

Voor ons hoofdkantoor in Antwerpen zijn we op zoek naar een dynamische en allround HR-specialist.

Functieomschrijving

 • Beheer van de salarisadministratie voor al onze Belgische werknemers op verschillende locaties
 • Administratief beheer van zowel sociale documenten als extralegale voordelen (verzekeringen, maaltijdcheques, enz.)
 • Aanspreekpunt voor specifieke vragen met betrekking tot sociale wetgeving en toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s)
 • Beantwoorden van vragen met betrekking tot de salarisadministratie en de tewerkstelling van Belgisch personeel
 • Bijwerken van HR-statistieken met betrekking tot afwezigheden, verloop
 • Uitvoeren van personeelsadministratieve taken
 • Samenwerken met hiring managers om hun personeelsbehoeften te begrijpen en uitgebreide wervingsplannen te ontwikkelen
 • Kandidaten zoeken via verschillende kanalen, waaronder vacaturebanken, professionele netwerken en medewerkersverwijzingen
 • CV’s screenen en initiële interviews afnemen om de kwalificaties en fitheid van de kandidaat voor de functie te beoordelen
 • Interviews tussen kandidaten en hiring managers plannen en coördineren
 • Het beheer van de kandidaatervaring gedurende het wervingsproces, door tijdige communicatie en feedback te bieden
 • Arbeidsovereenkomsten opstellen en jobaanbiedingen verlengen
 • Rapporteren aan de HR-manager België en deelnemen aan een zeer dynamisch en enthousiast team

Profiel

 • Je hebt een bachelordiploma in Human Resources of een equivalent aan ervaring
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in het zelfstandig beheren van HR-administratie (salarisadministratie)
 • Je bent bekend met HR-software, bij voorkeur SD Worx
 • Je bent vertrouwd met de Belgische sociale wetgeving
 • Je werkt graag in een team en staat altijd klaar om te helpen
 • Je kunt zelfstandig werken en bent flexibel en veerkrachtig bij stress
 • Je communiceert vloeiend in het Nederlands en Engels en hebt basiskennis van het Frans

Wat wij bieden

 • Je zult werken aan een breed scala aan onderwerpen, in een dynamisch en snelgroeiend bedrijf met ambitieuze plannen voor de toekomst
 • Een uitdagende en gevarieerde fulltime functie
 • Een prettige werkomgeving met veel ruimte voor verantwoordelijkheid, uitdaging, fijne collega’s en onafhankelijkheid
 • De werkcultuur bij Amadys is dynamisch, hands-on en pragmatisch met een platte organisatiestructuur en korte besluitvormingslijnen
 • We bieden een motiverend salarispakket met extralegale voordelen, in overeenstemming met je kennis en ervaring.

Sollicitatie

Gelieve je motivatiebrief en je cv te sturen naar HR@amadys.com.

Apply

Drop files here or
Max. file size: 128 MB.
  This field is for validation purposes and should be left unchanged.
  Ellipse 8

  Questions?! Fire away

  some figures

  Today, Amadys is active in the Benelux, Germany, Denmark, Austria, the United Kingdom and Slovakia and has ambitious goals. Amadys wants to provide one-stop solutions to its customers in 11 European countries within the next 5 years.

  +
  employees
  million
  Turnover
  core markets
  warehouse space